Hvem er jeg

Bodil

Siden 1975, hvor jeg blev uddannet førskolelærer fra Oslo Barnehageseminar, har jeg haft tilknytning til, og arbejdet indenfor børnepsykiatrien. Jeg har haft min egen psykoterapeutiske praksis de sidste 20 år, og arbejder primært med individuel -, par-  og familieterapi, samt coaching- og supervisionsopgaver for ledere og sundhedspersonale. Det at være psykoterapeut, er ikke kun mit fag, men også min store interesse. Mit fokus er, hvordan jeg i mit møde med mennesker kan være med til, at de kan mærke sine behov og følelser, kan forstå sig selv bedre, og bliver gode til at udtrykke det sammen med andre. Jeg er optaget af, hvordan vi mennesker forholder os til os selv og udvikler os, så vi både kan være helt os selv, og på samme tid kan handle konstruktivt, så vi får et godt liv med og i verden.

 

Faglig profil:

Da jeg som 20-årig valgte at uddanne mig til førskolelærer, tænkte jeg at ved at arbejde med de små børn og deres forældre, og ved at sørge for at børnene fik anerkendelse og god kontakt, ville jeg på sigt gøre verden bedre. Også i dag er det meningsfyldte med mit arbejde, at de mennesker jeg møder kan få det godt.

Jeg er god til at skabe et rum, hvor mennesker føler at der er imødekommenhed og plads til at tale om det, der er svært. Mit personlige bidrag er min store rummelighed og en åben og direkte kontakt .
Jeg er optaget af, hvordan vi mennesker forholder os til vore livsvilkår, til vore behov og følelser.
De sidste mange års terapi og selvrefleksion, supervision, faglige og personlige udviklings-grupper og

min mangeårige uddannelse, gør at jeg i dag føler mig som en kompetent og fagligt stærk psykoterapeut. Fagligt jeg kan lide at blive udfordret, og gå ud til grænsen af min kompetence, og jeg bliver nysgerrig og tændt, når problemerne eller symptomerne er vanskelige at forstå, både for klienten og mig.
Jeg er glad for at kunne dele mit liv og min viden med andre, og kan lide at arbejde i fællesskaber

hvor vi er ligeværdige og har respekt for hinanden. Hvor de enkeltes faglige og personlige kompetencer, samlet er med til at skabe noget helt særligt og større end hver enkelt.

Lidt personligt

Jeg er født og har boet i Norge til jeg var 25 år, og på trods af at jeg stortrives i Danmark, vil mit hjerte nok altid være fyldt af sne, granskove, vidder og højfjeld.
Jeg har levet sammen med Torben de sidste 35 år, og vi har to voksne sønner.
Mit liv er godt. Mine livsbetingelser gode. Det er jeg taknemmelig for.